Психодраматична група за деца

Психодраматична група за деца

Тези групи ще помогнат на децата да развият и/или усъвършенстват своите умения за:
– Общуване с връстници и възрастни;
– Разрешаване на конфликтни ситуации по конструктивен начин;
– Развиване на чувство за собствена значимост;
– Мотивация за учене и развитие;
– Идентифициране на автентични интереси и таланти;
– Изграждане на копинг стратегии за справяне с трудности;
– Умения за справяне в стресови ситуации;
– Изграждане отношение на толерантност и работа в група;
– Разпознаване на собствени емоции и преживявания, както и тези на другите;
Срещите ще се осъществяват по игрови модели (по подобие на театър) на психодрама методът.
Психодрама методът дава възможност за защитено пространство, в което децата могат свободно да изразяват своите емоции, да експериментират различни роли и стратегии, да развиват въображението и твореското мислене. Научават се да общуват и да отстояват себе си по конструктивен начин в подкрепяща среда.
Срещите се провеждат веднъж седмично в рамките на 60 минути
Място: ул. „Екзарх Йосиф” №121, Партер
Водещи на групите са:
Калина Тошева – клиничен психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Обучава се в програма „Психодрама за деца“. Водещ на детски психодраматични групи от три години. Осъществява диагностична и консултативна психологическа работа с деца и родители. Дългогодишен практически опит с деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми.
гл. ас. д-р Радостина Минина – детско-юношески психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Работила е като психолог в ЦСРИ към Каритас София. Научни разработки в сферата на когнитивна наука, философия на съзнанието и психология. Практически опит с деца със специални образователни потребности. Водещ на терапевтични групи за родители.
За контакт: 0898 471584

Вашият коментар