Група за развитие на социални и комуникативни умения

Група за развитие на социални и комуникативни умения

Степента, в която децата демонстрират умения за общуване с околните определя до голяма степен качеството им на живот, самочувствието им и цялостното им личностно развитие. Този тренинг цели да ги подпомогне да комуникират с връстници и възрастни по удовлетворяващ начин. В защитена среда децата ще имат възможност да експериментират с различни социални ситуации и възможни поведения, ще бъдат подкрепени в стремежа си да изразят себе си, да овладяват гнева и тревожността си и да се справят с конфликти.

Под формата на игра ще преминат през обучение на базови умения като:

– Формиране на култура на вербално взаимодействие – способност да се води разговор, дискусия, да се задават въпроси, да се формулира изискване.

– Научаване да изразяват себе си, желанията си, настроенията си.

– Разбиране на емоциите на себе си и на другите

– Изграждане на умения за комуникация  в конфликтни ситуации. Стратегии. 

– Управление на собственото поведение. 

– Разбиране на невербално поведение на другите

– Разбиране на контекст на социална ситуация

Ще бъдат използвани арт-техники, ролеви игри, драматизации, сюжетни и сюжетно-ролеви игри, структурирани игри с правила. Срещите ще се провеждат по конкретни теми с подбрани за целта методи и средства.  

Групата е предназначена за деца от 5 до 12 г. възраст. Ще се провежда веднъж седмично, в рамките на 90 минути. 

Водещи: 

Калина Тошева – клиничен психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”, психодрама – терапевт за деца към немския институт за психодрама „Szenen”. Осъществява диагностична и консултативна психологическа работа с деца и родители. Има дългогодишен практически опит с деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми в индивидуален и групов формат.

гл. ас. д-р Радостина Минина – детско-юношески психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Работила е като психолог в ЦСРИ към Каритас София. Научни разработки в сферата на когнитивна наука, философия на съзнанието и психология. Практически опит с деца със специални образователни потребности. Водещ на терапевтични групи за родители. 

За контакт: kalina_tosheva@abv.bg

Тел.: 0898 471584

         0883234663

Адрес ул. Екзарх Йосиф 121. 

Вашият коментар