Екип

Радостина Минина

Терапевт

Радост има дългогодишен опит като психодрама водещ. Досегът й с този метод започва в далечната 2006 г. и до ден днешен участва в обучения и семинари към Институт Хирон, пълноправен член на ФЕПТО (Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации). Завършва магистратура по дестко-юношеска психология и участва в обучителна програма за психодрама с деца с водещ Щефан Флегескамп, Германия. Част от професионалната й кариера е като психолог в център за ментални и двигателни увреждания, където става организатор и водещ на единствената група за подкрепа на родители на деца със специални нужди в София. Радост е също така сценарист, редактор и главен асиситент в Институт по философия и социалогия, БАН. Интересите й са разнообразни, а креативността и нестандартните решения са нейна втора природа.  

Калина Тошева

Терапевт

Калина е клиничен психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Обучава се в програма „Психодрама за деца“. Водещ на детски психодраматични групи от три години. Осъществява диагностична и консултативна психологическа работа с деца и родители. Дългогодишен практически опит с деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми.