Как да разпознаем тревожното дете?

Как да разпознаем тревожното дете?

В групата в детската градина или клас влиза дете. То напрегнато се вглежда във всички, които се намират около него и плахо и почти беззвучно се здрависва, след което неловко сяда на крайчето на близкия стол. Човек може да си помисли, че той/тя очаква някакви неприятности.  
Това е тревожно дете. Такива деца в детската градина и в училището не са малко и да се работи с тях е по-трудно, отколкото с други категории “проблемни” деца, тъй като и хиперактивните и агресивните деца винаги се виждат, докато тревожните се стараят да задържат своите проблеми в себе си.

Думата “тревожен” се отбелязва в речниците през 1771 година. Съществуват много версии, обясняващи произхода на този термин. Авторът на един от тях счита, че думата “тревога” означава три пъти повторен сигнал за опасност от страна на противника.

В психологическия речник е дадено следното определение на тревожността: “индивидуално-психологична особеност, заключаваща се в повишена склонност към, изпитване на безпокойство в съвсем различни жизнени ситуации, в това число и в такива, които не предразполагат към това”.

Следва да се отличава тревогата от тревожността. Докато тревогата е епизодична проява на безпокойство, детско вълнение, то тревожността се явява устойчиво състояние.

Например, случва се така, че детето се вълнува от излизането пред публика на празника или при излизане на изпит пред дъската. Но това безпокойство не винаги се проявява и понякога в тези ситуации той/тя остава спокоен. Това е тревога. Ако това състояние на тревога се проявява често и съвсем различни ситуации (при изпитване на дъската, при общуване с непознати възрастни), то следва да се говори за тревожност.

Детето е тревожно когато проявява следните прзнаци:

 • Не може дълго да работи.
 • Лесно се изморява.
 • Трудно му е да се съсредоточи върху каквото и да е.
 • Всяка задача предивиква излишно безпокойство.
 • По време на изпълнението на задачите е много напрегнат/а и скован/а.
 • Смущава се по-често от останалите.
 • Често говори за напрегнати ситуации.
 • По принцип, се изчервява в непозната обстановка.
 • Оплаква се, че сънува страшни сънища.
 • Ръцете му обикновено са студени и влажни.
 • Нерядко има стомашно разстройство.
 • Силно се поти, когато се вълнува.
 • Нямат добър апетит.
 • Спи неспокойно, заспива трудно.
 • Плашлив/а е
 • Обикновено е неспокоен/йна и лесно се разстройва.
 • Често не може да сдържа сълзите си.
 • Трудно изтърпява очакването.
 • Не обича да се залавя за нови дела.
 • Неуверен/а е в себе си и в своите сили.
 • Бои се от сблъскване с трудности.

Ако наблюдавате някой от изброените симптоми, консултирайте се с психолог.

Вашият коментар