Терапия по методът МОНОДРАМА

Терапия по методът МОНОДРАМА

МОНОДРАМАТА е техника от психодрамата, която се използва в индивидуалната терапия. Чрез нея клиента изиграва проблемни ситуации и експериментира различни поведения. МОНОДРАМАТА е подходяща за работа с вътрешни състояния като емоции, телесни усещания, мисловни модели, страхове, желания, защото те могат да бъдат извадени на сцена, да се видят техните психични първоизточници и да достигне до вътрешното им хармонизиране и преформулиране. Често се стига до диалог с т.нар. „вътрешен родител“ или образ на важен обект на привързване. МОНОДРАМАТА е доказано ефективен метод за индивидуална терапия.

Вашият коментар