Радостина Минина

Терапевт

гл. ас. д-р Радостина Минина – детско-юношески психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Работила е като психолог в ЦСРИ към Каритас София. Научни разработки в сферата на когнитивна наука, философия на съзнанието и психология. Практически опит с деца със специални образователни потребности. Водещ на терапевтични групи за родители.

Калина Тошева

Терапевт

Калина е клиничен психолог, психодрама асистент към ИПП „Хирон”. Обучава се в програма „Психодрама за деца“. Водещ на детски психодраматични групи от три години. Осъществява диагностична и консултативна психологическа работа с деца и родители. Дългогодишен практически опит с деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми.